สภากทม. ประชุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมการก่อสร้าง โครงการ One Bangkok เขตปทุมวัน

(6 พ.ย. 60) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภากทม.5-6 : นายพรชัย เทพปัญญา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะ ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างโครงการ One Bangkok พื้นที่เขตปทุมวัน ครั้งที่ 4/2560 เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในโครง One Bangkok โดยมีนายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร นายภาส ภาสสัทธา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ตัวแทนชุมชนในพื้นที่เขตปทุมวัน อาทิ ชุมชนกุหลาบแดง ชุมชนซอยพระเจน และชุมชนเคหะบ่อนไก่ สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

นายพรชัย เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ขณะนี้คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้นำเรื่องผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ “One Bangkok” มูลค่ากว่าแสนล้านบาทใจกลางเมืองนี้ขึ้นมาหารือ หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่เขตปทุมวัน เกี่ยวกับผลกระทบจากการก่อสร้าง เช่น เสียงดังรบกวน ฝุ่นละออง ควัน ทางน้ำไหลจากชุมชน และปัญหาการจราจร รวมถึงลักษณะอาคารที่เป็นตึกสูงติดกระจกโดยรอบ อาจทำให้แสงอาทิตย์ที่มากระทบกับกระจกสะท้อนไปส่งผลกระทบกับชุมชนที่อยู่โดยรอบ โดยโครงการ One Bangkok เป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 10 ตึก มูลค่าโครงการประมาน 1 แสน 2 หมื่นล้านบาท โดยจะใช้ที่ดิน จำนวน 104 ไร่ ในเขตปทุมวันเป็นที่ตั้ง และเมื่อก่อสร้างเสร็จจะมีทั้งโรงแรม สำนักงาน และศูนย์การค้า ซึ่งผู้สร้างตั้งใจจะให้เป็นแลนด์มาร์คระดับโลกในอนาคต

 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ได้มีการดำเนินการก่อสร้างเนื่องจากโครงการฯ ดังกล่าว เนื่องจากยังไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร ก่อนขออนุญาตก่อสร้างจากสำนักการโยธา ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างโครงการ One Bangkok พื้นที่เขตปทุมวันจะได้ติดตามโครงการฯ นี้อย่างใกล้ชิดต่อไป

 

----------------- (วัฒนา...ทีมข่าวสภากทม. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner