คณะอนุกรรมการฯเพิ่มพื้นที่สีเขียว สภากทม.ติดตามการดูแลรักษาต้นไม้ในเขตจตุจักร

 ที่ห้องประชุม สำนักงานเขตจตุจักร วันนี้(9 ต.ค.60) เวลา 10.00 น. : นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว สภากทม. เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เขตจตุจักร และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ การดูแลรักษาตัดแต่งต้นไม้ในที่สาธารณะและที่ดินของเอกชน โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย พลเอกคนินทร วงศสาโรจน์ พลตำรวจตรีประสพโชค พร้อมมูล นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา นายปกครอง พลเมือง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร น.ส.ศศิชา ทับทิม นายสมบัติ วรสินพัฒนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักร พร้อมคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
 
นายสุทธิชัย ทรรศนสฤษดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสวนสาธารณะและพื้นที่สีเขียว สภากทม. เปิดเผยว่า ขณะนี้พื้นที่สีเขียวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เริ่มหายากเข้าไปทุกที สภากทม.จึงมีแนวคิดที่จะให้เขต ได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนเพิ่มและดูแลพื้นที่สีเขียวด้วย ซึ่งในต่างประเทศเขามีแนวคิดที่ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการ ช่วยบำรุงดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสามารถนำมาลดภาษีได้อีกด้วย คณะอนุกรรมการฯได้เคยมีโอกาสไปดูพื้นที่สีเขียวในเมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น พื้นที่เมืองไม่ต่างจากกรุงเทพมหานคร เท่าไหร่นัก แต่กับมีสวนสาธารณะมากกว่ากรุงเทพมหานคร ทำได้มาตรฐาน ร่มรื่น มีการออกกฎระเบียบ ให้ภาคเอกชนจัดเก็บรายได้ได้อีกด้วย ทั้งนี้ก็เป็นแนวคิดที่กรุงเทพมหานคร ควรที่จะนำมาสานต่อให้เกิดเป็นรูปธรรม
 
 
ด้าน น.ส.ศศิชา ทับทิม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจตุจักร กล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานเขตจตุจักร มีพื้นที่สีเขียวตามแนวถนนวิภาวดี จากพื้นที่เขตพญาไท ไปจนสุดเขตคลองบางเขน ระยะทาง 7 กิโลเมตร มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในปี 60 ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ จะติดปัญหามีหน่วยงานสาธารณูปโภคเยอะ และพื้นที่ก็ติดของหน่วยงานอื่น อาทิ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และการรถไฟแห่งประเทศไทย เวลาจะปรับปรุงก็จะต้องไปขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ก่อนทำการปรับปรุงซึ่งอาจทำงานได้ไม่เต็มที่
 
 
วัฒนา  ข่าวกปส./สภากทม...รายงาน
 
 
e-max.it: your social media marketing partner