คณะกรรมการการปกครองฯ สภากทม.ติดตามปัญหารุกล้ำคลองลาดพร้าว

 ที่ห้องประชุม สำนักงานเขตจตุจักร วันนี้( 9 ต.ค.60) เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล ประธานคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย สภากทม. เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะกรณีคลองลาดพร้าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี พลเอกคนินทร วงศ์สาโรจน์ พล.ต.ท.พลบูรณ์ ชำนาญกูล พล.ต.ท.ธีรศักดิ์ ง่วนบรรจง สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการฯ นายปกครอง พลเมือง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร  ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในกรุงเทพมหานคร ( กอ.รมน.กทม.) กองอำนวยการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 9 กรมธนารักษ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักระบายน้ำ สถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน สถานีตำรวจนครบาลบางเขน สถาบันการจัดการที่ดิน ชุมชนที่อาศัยอยู่ริมคลองลาดพร้าวและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 
 
   
 
     พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล ประธานคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย สภากทม เปิดเผยถึงผลการประชุมฯในวันนี้ว่า โครงการฯมีความคืบหน้าไปในระดับหนึ่ง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินการให้เร็วมากยิ่งขึ้น เนื่องจากยังมีปัญหาการต่อต้านของประชาชนในฝั่งที่ไม่เห็นด้วยอยู่ ซึ่งพยายามชี้นำประชาชนในส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ หากเร่งทำงานให้เร็วขึ้นก็จะเป็นผลดีต่อประชาชนส่วนใหญ่ที่เห็นด้วย เพราะโครงการฯนี้รัฐบาลต้องการนำประชาชน ที่บุกรุกคูคลองมานานมากแล้วกลับขึ้นมาอยู่บนพื้นดิน หรือที่เรียกว่าบ้านมั่นคง ทำให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น และที่ดินก็ยังเป็นมรดกตกทอดไปสู่ลูกหลานในอนาคตได้ ขณะเดียวกันภาครัฐ ก็ยังได้จัดสรรงบประมาณ ออกมาในรูปแบบสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำระยาวมาให้ ซึ่งหากดำเนินการได้รวดเร็วก็จะส่งผลให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน
 
....................  วัฒนา ข่าวกปส./สภากทม.รายงาน
 
 
e-max.it: your social media marketing partner