foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

1542231
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
8271
10006
25272
1454410
232543
386415
1542231

Your IP: 54.81.195.240
2017-11-21 17:03

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

 

  

 1. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำหว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 1 อาคารเรือนราชพฤกษ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เขตบางคอแหลม รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2292 3050 ในวันและเวลาราชการ
 2. สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ประมูลซื้ออุปกรณ์ตัดแต่งไม้ยืนต้น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามโทร. 0 2246 8542, 0 2247 2603 ในวันและเวลาราชการ

--------------------     (รัชนีย์  กปส...รายงาน)

 1. กองบำเหน็จบำนาญ สำนักการคลัง กทม. ประมูลจ้างโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของกองบำเหน็จบำนาญ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่งานธุรการ กองบำเหน็จบำนาญ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2224 4611 ในวันและเวลาราชการ
 2. สำนักงานเขตลาดกระบัง กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพจำนวน 1,334 รายการ อาทิ เก้าอี้หมุนปรับระดับมีพนักพิง พัดลมระบายอากาศ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ โต๊ะทำงาน และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 14 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

 1. โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง กทม. สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัด ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 190 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของโรงเรียนวัดปากบ่อ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2321 2684 ในวันและเวลาราชการ
 2. โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 500 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ เขตคลองสาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2863 1066 โทรสาร 0 2437 6895 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

 1. สำนักงานเขตจอมทอง กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพจำนวน 1,868 รายการ อาทิ โต๊ะไม้บุโฟเมก้า ตู้เหล็กประตูบานเลื่อน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพ่นหมอกควัน และรถบรรทุกขนาด 1 ตันฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคา ในวันที่ 13 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเขตจอมทอง ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 26-30 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตจอมทอง สอบถามโทร. 0 2427 9550 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

 1. สำนักการคลัง กทม. สอบราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 12 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กองทะเบียนทรัพย์และพัสดุ สำนักการคลัง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. สอบถามโทร. 0 2224 3002, 0 2226 6224 ในวันและเวลาราชการ
 2. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลจ้างเหมาสแกนเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน (รวมเอกสารจำนวน 8,000,000 หน้า) ครั้งที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 1 อาคารเรือนราชพฤกษ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวัน

อ่านเพิ่มเติม...

 1. กองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา กทม. สอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 30 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร สำนักการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2437 6631-5 ต่อ 3430 ในวันและเวลาราชการ
 2. สำนักการจราจรและขนส่ง กทม. ประมูลจ้างเหมาจัดหาพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่สนามหลวงและบริเวณโดยรอบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) เนื่องจากมีเหตุจำเป็นบางประการ กรุงเทพมหานครจึงขอเลื่อนกำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้าง จากเดิม กำหนดเสนอราคาในวันที่ 16 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป แก้เป็น กำหนดเสนอราคาในวันที่ 16 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป สอบถามโทร. 0 2354 1207-8 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 1. โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ

     1.1 จัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในและหลอดเลือดด้วยเครื่องความถี่สูง ชนิดความคมชัดสูง จำนวน 1 เครื่อง            รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มิ.ย. 60

     1.2 จัดซื้อเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน 27 เครื่อง รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้           ถึงวันที่ 21 มิ.ย. 60

รายการที่ 1.1-1.2 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) โรงพยาบาลตากสิน ตั้งแต่เวลา 08.00- 16.00 น. สอบถามโทร. 0 2863 1066, 0 2437 0123 ต่อ 1407, 1410, 1437 โทรสาร 0 2437 6895 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

1. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กทม. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ คือ ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์กำลังการผลิต 750 ลิตร/ชั่วโมง มีการกรอง 2 ชั้น ด้วยระบบ RO สามารถฆ่าเชื้อทั้งหมดด้วยความร้อน จำนวน 1 ระบบ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 1 อาคารเรือนราชพฤกษ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2289 7778-9, 0 2292 3050 ในวันและเวลาราชการ

2. โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง กทม. สอบราคาจำนวน 2 รายการ

2.1 จัดซื้อหนังสือเสริมการเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 50 รายการ

2.2 จัดซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 233 รายการ

รายการที่ 2.1-2.2 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2318 8028 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

1. สำนักงานเขตหลักสี่ กทม. สอบราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิดลวัตต์ จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหลักสี่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 มิ.ย. 60 สอบถามโทร 0 2576 1405, 0 2982 2080 ต่อ 7438 ในวันและเวลาราชการ

2. โรงเรียนสายไหม สำนักงานเขตสายไหม กทม. สอบราคาจ้างเหมานำนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ จำนวน 2,003 คน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนสายไหม สำนักงานเขตสายไหม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2536 0363 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...