foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2991796
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
8667
13904
80393
2789439
385878
503863
2991796

Your IP: 50.19.34.255
2018-02-23 13:12

Facebook กองประชาสัมพันธ์

Twitter กองประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน 2561

ค้นหา

1. กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. สอบราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่ ที่ใช้กับเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (Air light) รุ่น AT-307 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคาร 2 ชั้น 4 เขตราชเทวี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 ส.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2354 6846 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

1. โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลซื้อเครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ ระบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 32 KWพร้อมการเชื่อมต่อระบบรังสีวิทยา (Digital Mobile System) จำนวน 1 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 2 อาคารเอื้อประชา โรงพยาบาลกลาง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2220 8000 ต่อ 22200-3 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

1. สำนักงานเขตตลิ่งชัน กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 3,680 รายการ  เนื่องจากตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/7239 ลงวันที่ 8 เมษายน 2535 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงการคลังเสนอ กล่าวคือ “2.2 หากใช้ประโยชน์ไม่ได้ในส่วนราชการที่รอบครองทำลายเลื่อยโซ่(เลื่อยยนต์) นั้นเสีย” ดังนั้น จึงให้ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุดังกล่าว สอบถามโทร. 0 2910 4347 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

1. สำนักงานเขตบางนา กทม. สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน สำหรับนักเรียน จำนวน 110 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาและยื่นซองได้ที่ โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ สำนักงานเขตบางนา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ก.ค.60 สอบถาม โทร. 0 2393 0709 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

1. สำนักงานเขตคลองสามวา กทม. ประมูลซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา จำนวน 18 โรงเรียน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตคลองสามวา แต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร 0 2548 0328 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

1. โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กทม. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่ จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 2 อาคารเอื้อประชา โรงพยาบาลกลาง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2220 8000 ต่อ 22112, 22203 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

1. กองจัดการขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ

     1.1 จัดซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 36 รายการ

     1.2 จัดซื้อวัสดุทำความสะอาด จำนวน 40 รายการ

รายการที่ 1.1-1.1 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองจัดการขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อมกทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2246 1983 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

1. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร สำนักการแพทย์ กทม. ยกเลิกประมูลซื้อจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์พร้อมอุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพรังสีเป็นระบบดิจิตอล และอุปกรณ์เชื่อมต่อภาพทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการประมูล ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าขั้นตอนการจัดหาและการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) มีความไม่สมบูรณ์ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ถูกต้อง และให้เปิดกว้างที่สุด โดยไม่มุ่งกีดกันหรือสนับสนุนครุภัณฑ์ชนิดหนึ่งชนิดใดหรือผู้ขายรายหนึ่งรายใด และให้เกิดการแข่งขันด้านราคาหลายราย ได้พัสดุที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อกรุงเทพมาหนคร กรุงเทพมหานครจึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว สอบถามโทร. 0 2326 7711 ต่อ 230-1 โทรสาร 0 2326 7233 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

1. สำนักงานเขตคลองสามวา ประมูลจ้างปรับปรุงไหล่ทางซอยหทัยราษฎร์ 39 จากซอยพิมทอง ถึงโรงเรียนวัดแป้นทอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 2,700 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายโยธา ชั้น 3 สำนักงานเขตคลองสามวาและที่สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 กทม.2 เขตดินแดง แต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร 0 2548 0307 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...