RSS

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561

1. สำนักงานเขตสะพานสูง กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน  1,117 รายการ อาทิ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เครื่องวัดกลิ่นและสารเคมีแบบพกพา เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯลฯ  กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่  19 มิ.ย. 61  ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตสะพานสูง ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและขอทราบทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายการคลัง ฝ่ายเทศกิจ และโรงเรียนต่างๆในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 มิ.ย. 61

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 61

1. กองการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา กทม. ขายทอดตลาดกระดาษซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 543 กล่อง น้ำหนัก 4,344 กิโลกรัม กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่  12 มิ.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูกระดาษและขอทราบทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่ สำนักการศึกษา สอบถามโทร. 0 2437 6631-5 ต่อ 3438 ในวันและเวลาราชการ

                                                              -----------------------     (รัชนีย์...สปส. รายงาน)

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561

1. สำนักงานเขตบางคอแหลม กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน  334 รายการ (1,287 ชิ้น) อาทิ  เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 เครื่องถ่ายเอกสาร พัดลมแบบตั้งพื้น รถจักรยานยนต์ และรถบรรทุก 1 ตันฯลฯ  กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่  3 ก.ค. 61  ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเขตบางคอแหลม ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและขอทราบทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางคอแหลม สอบถามโทร. 0 2291 3950

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561

1. สำนักการระบายน้ำ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน  482 รายการ อาทิ  เก้าอี้ทำงาน โต๊ะทำงาน โต๊ะคอมพิวเตอร์ โต๊ะประชุม และรถยนต์นั่งส่วนกลางฯลฯ  กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่  5 ก.ค. 61  ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ กองสารสนเทศระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและขอทราบทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสารสนเทศระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 ก.ค. 61 สอบถามโทร. 0 2246 0317-9 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา สำนักอนามัย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน  105 รายการ อาทิ  เก้าอี้ทำงาน เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล ตู้เหล็กประตู 2 บาน พัดลมตั้งพื้น และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯลฯ  กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่  11 มิ.ย. 61  ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา เขตตลิ่งชัน ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและขอทราบทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา เขตตลิ่งชัน

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561

1. สำนักงานเขตทุ่งครุ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 874 รายการ อาทิ เก้าอี้ทำงาน โต๊ะไม้บุโฟเมก้า เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ รถดับเพลิง และรถบรรทุก(ดีเซล)ฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 7 มิ.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตทุ่งครุ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและทราบรายละเอียดได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตทุ่งครุ สอบถามโทร. 0 2464 4389 ในวันและเวลาราขการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561

 1. สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน  608 รายการ อาทิ  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก เครื่องขยายเสียง และรถบรรทุกขนาด 1 ตันฯลฯ  กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่  5 มิ.ย.  61  ตั้งแต่เวลา 08.30-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 มิ.ย. 61 สอบถามโทร. 0 2458 1276 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561

1. โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม สำนักงานเขตห้วยขวาง กทม. การประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ผู้ประสงค์จะรับประกันขอยื่นข้อเสนอในการประกันอุบัติเหตุฯ สำหรับนักเรียนได้ที่ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 พ.ค. 61 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. และคณะกรรมการฯ จะได้คัดเลือกผู้รับประกันภัยที่เหมาะสมในวันที่ 14 พ.ค. 61 เวลา 10.00 น. ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม สำนักงานเขตห้วยขวาง สอบถามโทร. 0 2314 4311 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561

1. สำนักการคลัง กองโรงงานช่างกล กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประเภทยางรถยนต์เก่าขนาดต่างๆ จำนวน  3 รายการ กำหนดลงทะเบียนเข้าสูราคาพร้อมวางหลักประกันเข้าสู้ราคาในวันที่  25 พ.ค.  61  ตั้งแต่เวลา 09.00-09.45 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ กองโรงงานช่างกล ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและขอทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่เจ้าหน้าที่พัสดุ กองโรงงานช่างกล เขตดินแดง สอบถามโทร. 0 2248 1816 ในวันและเวลาราชการ
                                                              -----------------------     (รัชนีย์...สปส. รายงาน)