ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี สำนักอนามัย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 3 รายการ อาทิ รถยนต์ตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบอัตโนมัติ กำหนดลงทะเบียนและวางหลักประกันเข้าสู้ราคาในวันที่ 26 ก.พ. 61  ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารตึกเสพติด ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายธุรการ ตึกเสพติดชั้น 3  ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ก.พ. 61 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น.

สอบถามโทร. 0 2252 7776 ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner