ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

 1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก สำนักอนามัย กทม. กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 81 รายการอาทิ ตู้เย็น รถเข็น เครื่องตัดหญ้า เครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว และเครื่องชั่งน้ำหนักชนิดยืนฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคา    ในวันที่ 21 ก.พ. 61  ตั้งแต่เวลา 09.00-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 09.45 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข สาขากาญจนวาส ซ.ลาดพร้าว 101 แยก 21 เขตบางกะปิ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายพัสดุ ห้องธุรการ ชั้น 2 งานธุรการ ศูนย์บริการสาธารณสุข สาขากาญจนวาส ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามโทร. 0 2354 3550 ต่อ 21 ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner