ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

1. สำนักงานเขตทวีวัฒนา กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 1,069 รายการ อาทิ เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน เก้าอี้เหล็กบุนวม โต๊ะไม้บุโฟเมก้า รถบรรทุกขนาด 1 ตัน และรถจักรยานยนต์ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 27 ก.พ. 61  ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมอักษะ ชั้น 2 ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตทวีวัฒนา ภายในวันที่ 26 ก.พ. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.

สอบถามโทร. 0 2441 4737 ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner