ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ สำนักอนามัย กทม. กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 20 รายการ อาทิ หม้อนึ่งสำลี วิทยุเทปติดรถยนต์ ตู้เย็น เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ฯลฯกำหนดลงทะเบียนและวางหลักประกันเข้าสู้ราคาในวันที่ 26 ก.พ. 61 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 09.45 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ อาคารริทน้ำวัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่งานธุรการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 38 จี๊ด-ทองคำ บำเพ็ญ อาคารริทน้ำวัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต ตั้งแต่วันที่ 22-23 ก.พ. 61 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.

สอบถามโทร. 0 2241 8378        ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner