ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

1. สำนักงานเขตหนองแขม กทม.  ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 2,605 รายการ อาทิ ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล ตู้แช่อาหาร และเก้าอี้ไฟเบอร์กลาสฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 22 ก.พ. 61  ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2 สำนักงานเขตหนองแขม  ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายการคลังสำนักงานเขตหนองแขม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สอบถามโทร. 0 2421 1989 ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

e-max.it: your social media marketing partner