ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 42 รายการ อาทิ อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวนเก้าอี้ไฟเบอร์กลาสพัดลมแบบตั้งพื้น และเครื่องตรวจคลื่นหัวใจ ฯลฯกำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 7 ก.พ. 61 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. ณ งานธุรการ ชั้น 1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่มและเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม

ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่งานธุรการ ชั้น 1  ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม สำนักอนามัย ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2375 2897 ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

e-max.it: your social media marketing partner