ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561

1.สำนักงานเขตจอมทอง กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 259 รายการ อาทิ เครื่องปรับอากาศ มู่ลี่ชนิดเกล็ดนอน รถบรรทุกขนาด 1 ตัน เครื่องถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 20 ก.พ. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเขตจอมทอง ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาในครั้งนี้ ติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ภายในวันที่ 22-26 ม.ค. 61 เวลา 09.00-15.00 น. สอบถามโทร. 0 2427 9550 ในวันและเวลาราชการ

2.สำนักผังเมือง กทม. ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 77 รายการ อาทิ รถบรรทุกขนาด 1 ตัน เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ ที่กั้นผนังสำเร็จรูปทึบ โต๊ะทำงานระดับ 3-6 และเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ฯลฯ กำหนดลงทะเบียน    เข้าสู้ราคาในวันที่ 9 ก.พ. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป       ณ งานธุรการ กองควบคุมทาผังเมือง สำนักผังเมือง เขตดินแดง ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาในครั้งนี้ ติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่งานธุรการ กองควบคุมทางผังเมือง สำนักผังเมือง ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2354 1288 ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner