ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561

1. สำนักผังเมือง กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 19 รายการ อาทิ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม โต๊ะคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และเครื่องไมโรคอมพิวเตอร์ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 16 ม.ค. 61  ตั้งแต่เวลา 09.00-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ งานธุรการ กองนโยบายและแผนงานสำนักผังเมือง ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่งานธุรการ กองนโยบายและแผนงาน สำนักผังเมือง

สอบถามโทร. 0 2354 1262 ต่อ 3337 ในวันและเวลาราชการ

-----------------        (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner