ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560

1. สำนักงานเขตสายไหม กทม. กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 3 รายการ คือ อาคารเรียน อาคารตึก ศาลา กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 20 ธ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตสายไหม ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสายไหม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ธ.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2158 7361 ต่อ 7269 ในวันและเวลาราชการ

2. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำหน่ายประมูลดินที่ได้จากการก่อสร้าง จำนวน 14,225.34 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีทอดตลาด กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 18 ธ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ชั้น 18 อาคารเพชรรัตน์ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการก่อสร้างคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม  หาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ชั้น 18 อาคารเพชรรัตน์ เขตดุสิต สอบถามโทร. 0 2244 3013ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner