ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560

1. สำนักงานเขตหนองแขม กทม.  ขายทอดตลาดอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านขุนประเทศ จำนวน 1 อาคาร ของสำนักงานเหนองแขม กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 20 ธ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2 สำนักงานเขตหนองแขม ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตหนองแขม สอบถามโทร. 0 2421 1989 และขอดูอาคารประกอบที่จะจำหน่ายได้ที่โรงเรียนบ้านขุนประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1-19 ธ.ค. 60

สอบถามโทร. 0 2421 0075  ในวันและเวลาราชการ

-----------------        (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner