ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560

1. สำนักเทศกิจ กทม. กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 37 รายการ (ครั้งที่ 2) อาทิ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะทำงานระดับ 3-6 จอภาพ และโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือฯลฯ กำหนดลงทะเบียนพร้อมวางหลักประกันเข้าสู้ราคาในวันที่ 20 พ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องโถงชั้น 1 สำนักเทศกิจ 

ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอรับเอกสาร ตรวจสอบและขอดูพัสดุที่จะขายทอดตลาด ในวันที่ 13-16 พ.ย. 60 เวลา 10.00-16.00 น. ณ งานธุรการ กองนโยบายและแผนงาน สำนักเทศกิจ สอบถามโทร. 0 2465 2288 ต่อ 3337 ในวันและเวลาราชการ

 

----------------- (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner