ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560

1. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กทม. ขายทอดตลาดดิน จากการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ปริมาณดินประมาณ 7,580 ลูกบาศก์เมตร กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 28 พ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.30-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสันติวัน อาคารสมเด็จพระสังฆราช ชั้น 5 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตบางแค สอบถามโทร. 0 2421 2222 ต่อ 8929-30 ในวันและเวลาราชการ

 

----------------- (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner