ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560

1.สำนักการโยธา กทม. ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)เนื่องจากงานรายนี้มีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น และอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการพิจารณาเบื้องต้น จึงขอเลื่อนกำหนด    การเสนอราคา จากวันที่ 22 ก.ย. 60 เป็นวันที่ 27 ก.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2245 0485 ในวันและเวลาราชการ

                                           -----------------        (ทิพพาภรณ์...กปส. รายงาน)

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner