ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560

1. โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 369 รายการ อาทิ เก้าอี้ทำงาน พัดลมติดเพดาน เครื่องปรับอากาศ เครื่องวัดความดันโลหิต  เครื่องให้ออกซิเจน ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 26 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง ชั้น 2 ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาให้ติดต่อลงทะเบียนขอรับเอกสารและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 4 โรงพยาบาลสิริธร สอบถามโทร. 0 2328 6900-19 ต่อ 10457 ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (รัชนีย์…กปส. รายงาน)

 

 

 

 

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner