ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 6 กันยายน 2560

1. สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 63 รายการ อาทิ เก้าอี้ทำงาน  ตู้เหล็กประตู 2 บาน โทรศัพท์ภายใน เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 22 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ กลุ่มงานการคลัง (งานพัสดุ) สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่กลุ่มงานการคลัง (งานพัสดุ) สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ก.ย. 60 ระหว่างเวลา09.00-15.30 น. สอบถามโทร. 0 2223 9404 ต่อ 3232,3234 โทรสาร 0 2662 9248 ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (รัชนีย์  กปส...รายงาน)

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner