ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560

1. โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 370 รายการ อาทิ โต๊ะทำงานระดับ 1-2 เครื่องคอมพิวเตอร์ พัดลมแบบตั้งพื้น รถเข็นอาหาร และเครื่องช่วยหายใจฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 15 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ฝ่ายพัสดุ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) โรงพยาบาลตากสิน ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ เขตคลองสาน

สอบถามโทร. 0 2863 1066, 0 2437 0123 ต่อ 1409,1410, 1413 โทรสาร 0 2437 6895 ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

e-max.it: your social media marketing partner