ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560

1. สำนักการระบายน้ำ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 44 รายการ อาทิ เครื่องถ่ายเอกสาร กบไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ รถจักรยานยนต์ และรถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 25 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองระบบท่อระบายน้ำสำนักการระบายน้ำ เขตดินแดง ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและขอรับทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ ชั้น 2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปกองระบบท่อระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ เขตดินแดง สอบถามโทร. 0 2246 0272 ในวันและเวลาราชการ

2. กองเครื่องจักรกล สำนักการระบายน้ำ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 107 รายการ อาทิ โต๊ะทำงานระดับ 3-6 เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 เครื่องฟอกอากาศ เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์ดีเซล และรถบรรทุกขนาด 1 ตัน ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 19 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป ณ ห้องนพพันธ์ ชั้น 3 สำนักการระบายน้ำ เขตดินแดง ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่  กลุ่มงานพัสดุ กองเครื่องจักรกล สำนักการระบายน้ำ กำหนดดูพัสดุเสื่อมสภาพในวันที่ 11-15 ก.ย. 60 วันละ 1 รอบ เวลา 10.00 น. ณ สถานที่เก็บวัสดุและครุภัณฑ์ที่ชำรุด สอบถามโทร. 0 2247 6016 ในวันและเวลาราชการ

3. สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร กทม. ประกวดราคาหาผู้เช่าพื้นที่ตลาดบางกะปิ บริเวณข้างตลาดถนนลาดพร้าว ด้านซอย 125 และด้านหน้าตลาดสด งบประมาณปี 2560 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่งานทรัพย์สินและพัสดุ ฝ่ายการคลัง สำนักงานตลาด อาคารโกลด์มาเก็ต ชั้น 5 เขตจตุจักร ตั้งแต่วันที่ 7-20 ก.ย. 60 ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. สอบถามโทร. 0 2158 0740-2 ต่อ 36 ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner