ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560

1. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ

     1.1 จัดซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรม จำนวน 2 เตียง เอกสารราคาชุดละ 100 บาท

     1.2 จัดซื้อระบบประจำห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) พร้อมติดตั้ง เอกสารราคาชุดละ 200 บาท

          รายการที่ 1.1-1.2 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 3 อาคารสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เขตดุสิต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. สอบถามโทร. 0 2244 3054-7 ในวันและเวลาราชการ

2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์ สำนักอนามัย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน 211 รายการอาทิ เครื่องดับเพลิง กรรไกร เก้าอี้ทำงานระดับ 7-9 ตู้เย็น และเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 13 ก.ย. 60 เวลา 12.00-12.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและทราบรายละเอียดได้ที่งานธุรการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์ เขตธนบุรี สอบถามโทร. 0 2465 1000 โทรสาร 0 2465 0028 ในวันและเวลาราชการ

3. กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน 53 รายการ อาทิ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่อวัดความดันโลหิตแบบกระเป๋าพร้อมหูฟัง เครื่องพ่นหมอกควัน และรถพยาบาลโตโยต้าฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 12 ก.ย. 60 เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองควบคุมโรคติดต่อ อาคารสำนักการระบายน้ำ ชั้น 5 กทม.2 เขตดินแดง ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและทราบรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย อาคารสำนักการระบายน้ำ ชั้น 5 กทม.2 เขตดินแดง สอบถามโทร. 0 2245 8078 ในวันและเวลาราชการ

4. สำนักการระบายน้ำ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 54 รายการ อาทิ รถบรรทุกกระบะเทท้ายหน้าสั้น รถบรรทุกขนาด 1 ตัน รถจักรยานยนต์  รถยก และเครื่องยนต์เรือไดฮัทสุ ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 20 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองระบบคลอง ชั้น 2 สำนักการระบายน้ำ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่กองระบบคลอง ชั้น 2 สำนักการระบายน้ำ และกำหนดดูครุภัณฑ์ ในวันที่ 7-13 ก.ย. 60 ณ สถานที่เก็บครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพของฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองระบบคลอง สำนักการระบายน้ำ สอบถามโทร. 0 2246 0310 ในวันและเวลาราชการ

--------------------     (รัชนีย์  กปส...รายงาน)

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner