ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560

1. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ กทม. สอบราคาจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 5 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เขตหนองจอก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2543 1307 ต่อ 383 ในวันและเวลาราชการ

2. สำนักการคลัง กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 156 รายการ อาทิ โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ เก้าอี้ทำงานระดับ 1-2 เครื่องฟอกอากาศ พัดลมแบบตั้งพื้น และกล้องถ่ายรูปอัตโนมัติฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าพร้อมวางหลักประกันเข้าสู้ราคาในวันที่ 12 ก.ย. 60 เวลา 09.00-09.45 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ กองโรงงานช่างกล ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและทราบรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่พัสดุ กองโรงงานช่างกล กทม.2 เขตดินแดง สอบถามโทร. 0 2548 1816 ในวันและเวลาราชการ

3. สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร กทม. สอบราคาจำนวน 3 รายการ

     3.1 จ้างเหมาปรับปรุงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมลานจอดรถและก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) งบประมาณปี 2560 เอกสารราคาชุดละ 1,800 บาท

     3.2 จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดตลาดประชานิเวศน์ 1 งบประมาณปี 2561 เอกสารราคาชุดละ 1,800 บาท

     3.3 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง งบประมาณปี 2561 เอกสารราคาชุดละ 1,000 บาท

รายการที่ 3.1-3.4 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่งานทรัพย์สินและพัสดุ ฝ่ายการคลัง สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานครอาคารโกลด์มาร์เก็ต เขตจตุจักร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 ก.ย. 60 ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. สอบถามโทร. 0 2158 0740-2 ต่อ 36 ในวันและเวลาราชการ

4. สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูง จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 100 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่งานพัสดุ กลุ่มงานการคลัง  สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ (อาคารสำนัการแพทย์เดิม) เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ส.ค. 60 ระหว่างเวลา 08.00-15.00 น. สอบถามโทร. 0 2223 9404 โทรสาร 0 2622 9248 ในวันและเวลาราชการ

5. โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กทม. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน 3 รายการ

     5.1 จัดซื้อเครื่องให้การรักษาเนื้อเยื่อส่วนลึกชนิดคลื่นสั้นพร้อมอิเล็กโตรด จำนวน 2 เครื่อง รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 ก.ย. 60

     5.2 จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80 แกรม A4 จำนวน 8,000 รีม รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 ก.ย. 60

     5.3 จัดซื้อถุงใส่อาหารเหลวทางสายให้อาหารพร้อมสายแบบ B และแบบ C จำนวน 3 รายการ รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 ก.ย. 60

รายการที่ 5.1-5.3 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 2 อาคารเอื้อประชา โรงพยาบาลกลาง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2220 8000 ต่อ 22112, 22203, 24202,22201 ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (รัชนีย์...กปส.รายงาน)

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner