ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560

1. สำนักการโยธา กทม. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ

     1.1 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักการโยธาและอาคารสำนักการระบายน้ำ เอกสารราคาชุดละ 100,000 บาท

     1.2 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ คือรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 6 คันและรถบรรทุก(ดีเซล)    

รายการที่ 1.1-1.3  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 กทม.2 เขตดินแดง  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามโทร. 0 2245 0485 ในวันและเวลาราชการ

2. สำนักการโยธา กทม. ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ศูนย์เครื่องมือกล สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักการโยธา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ส.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2245 4267 ในวันและเวลาราชการ

3. กองปฏิบัติการดับเพลิง 4 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 986 รายการ อาทิ เก้าอี้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ พัดลมแบบติดเพดาน เครื่องปรับอากาศ และโต๊ะทำงานระดับ 7-9 ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 15 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารกองปฏิบัติการดับเพลิง และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมร่วมใจ ชั้น 4 กองปฏิบัติการดับเพลิง 4 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขตราชเทวี  ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคารกองปฏิบัติการดับเพลิง ชั้น 4 สอบถามโทร. 0 2354 6858 ต่อ 621 ในวันและเวลาราชการ

4. กองจัดการขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 97 รายการ อาทิ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ห้องสุขาเคลื่อนที่ เครื่องปรับอากาศ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด และรถเข็น (มีกระบะ)  ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 19 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.30-10.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม (โรงงานกำจัดไขมันและแปรรูปไขมันหนองแขม) เขตหนองแขม ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองจัดการขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.2 เขตดินแดง สอบถามโทร. 0 2421 8002 ในวันและเวลาราชการ

5. กองโรงงานกำจัดมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ประมูลจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอย  ขนาด 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 120,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. สอบถามโทร. 0 2246 0689 ในวันและเวลาราชการ

6. โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลซื้อเตียงผู้ป่วย แบบ 3 ไก จำนวน 139 เตียง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 2 อาคารเอื้อประชา โรงพยาบาลกลาง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ส.ค. 60 เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2220 8000 ต่อ 22200-3 โทรสาร 0 2225 1830 ในวันและเวลาราชการ

7. ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม สำนักอนามัย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ  จำนวน 108 รายการ อาทิ เครื่องปรับอากาศ เครื่องเล่น vcdเก้าอี้ทำงานระดับ 1-2 โต๊ะทำงานระดับ 1-2 และเครื่องวัดความดันโลหิตแบบกระเป๋าพร้อมหูฟังฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 6 ก.ย. 60 เวลา 08.30-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูของและทราบรายละเอียดได้ที่รับเอกสารได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 66 ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4 เขตลาดพร้าว สอบถามโทร. 0 2539 4828 ต่อ 305 ในวันและเวลาราชการ

8. โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กทม. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ คือ อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall)แบบที่ 2 จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 2 อาคารเอื้อประชา โรงพยาบาลกลาง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ก.ย. 60 เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2220 8000 ต่อ 22201,22203 ในวันและเวลาราชการ

9. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ กทม. สอบราคาจำนวน 3 รายการ

     9.1 จัดซื้อเครื่องวิเคราะห์และบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัว (Holter)จำนวน 1 เครื่อง รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6ก.ย. 60

     9.2 จัดซื้อเครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่ร่างกายโดยอัตโนมัติ จำนวน 12 เครื่อง รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 ก.ย. 60

     9.3 จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันพร้อมระบบปรับการช่วยหายใจตามความต้องการของผู้ป่วย จำนวน 1 เครื่อง รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 ก.ย. 60

รายการที่ 9.1-9.3 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เขตหนองจอก ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2543 1307 ต่อ 383 ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

e-max.it: your social media marketing partner