RSS

ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตจอมทอง   รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนวัดยายร่ม และโรงเรียนวัดบางประทุนนอก ผู้สนใจขอรับและ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา (ชั้น 4) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 มิ.ย. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2427 7459 ต่อ 5278 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการระบายน้ำ      รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 20 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ (ชั้น20) อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 61 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2246 0259 ต่อ 2224 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตพระโขนง  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถสูบสิ่งปฏิกูล) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงาน  ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) ส1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงาน ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไมไฮโดรลิก) ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 เม.ย. 61 สอบถามเติมโทร. 0 2311 2510 ต่อ 6542 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

 

เขตบางรัก รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 25 อัตรา คนสวน บ1 จำนวน 1 อัตรา 

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครงาน 24 พ.ค. 2561

 

1. สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโทภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 2) ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับทุน สามารถดูรายละเอียดรวมถึง

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักพัฒนาสังคม  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูช่วยสอน ส1 (อาหารและโภชนาการ) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) ระหว่างวันที่ 17 -24 เม.ย. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2248 6210 ต่อ 3947 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตป้อมปราบฯ  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา (ชั้น 2) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 มิ.ย. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2282 4902 ต่อ 6426 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

      นายสมชาย วรสินวัฒนา ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

        เขตทุ่งครุ     รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 1 อัตราผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการศึกษา ระหว่างวันที่ 14–31 พ.ค. 61 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2464 4395 ในวันและเวลาราชการ

      เขตบางซื่อ   รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 พ.ค. 61 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 556 0443 ในวันและเวลาราชการ

 

-----------------        (อิทธิพล...สปส. รายงาน)

 

 

ข่าวรับสมัครงาน วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตวังทองหลาง  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกเทท้าย) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน 10 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 11 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) ส1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) ส1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งคนสวน จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 เม.ย. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2530 1740 ต่อ 6955 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...