foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2991898
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
8769
13904
80495
2789439
385980
503863
2991898

Your IP: 50.19.34.255
2018-02-23 13:20

Facebook กองประชาสัมพันธ์

โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน 2561

ค้นหา

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตบางซื่อ  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป(กวาด) จำนวน 6อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขยะริมทางรถไฟ) จำนวน 1อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 18อัตรา ตำแหน่งคนสวน จำนวน 1อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) จำนวน 1อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถเก็บไขมัน) จำนวน 1อัตรา และคนประจำรถ (รถเก็บไขมัน) จำนวน 1อัตราผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง (ชั้น 2) ระหว่างวันที่ 25ก.ย. – 13ต.ค. 60สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2586 9977 ต่อ 6008 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตบางเขน  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 9อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  12  ก.ย. 60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2521 0666ต่อ 5885ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตหลักสี่   รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 8 อัตรา ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พื้นที่เขตหลักสี่ ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 ก.ย. 60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2982 2093 ต่อ 7429 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ว่าที่ร้อยตรี สมสิทธิ์ คงธนสารสิทธิ์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง แจ้งว่า เขตฯ รับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูสอนวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในโรงเรียนวัดใต้ (ราษฏรนิรมิต)
ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดใต้ (ราษฎรนิรมิต) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ส.ค. 60สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2331 1071 ในวันและเวลาราชการ
 
(อิทธิพล...กปส.รายงาน)
 
 

สำนักการแพทย์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นข้าราชการกว่า 700 อัตรา

          นายสมภาคย์ สุขอนันต์ หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า สำนักการแพทย์ กทม. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2560ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 13 ตำแหน่ง และระดับปฏิบัติงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 715  อัตราดังนี้ ระดับปฏิบัติการ ได้แก่ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 179 อัตรา ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 339 อัตรา ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 35 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักเทศกิจ  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25ส.ค. 60สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2465 0532ต่อ 3320ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

          นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

          เขตสายไหม  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถยกกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถเทรลเล่อร์) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) จำนวน 1 อัตรา และคนประจำรถ (รถยกกระเช้า) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ระหว่างวันที่ 15–23 ส.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2158 7349 ต่อ 7258 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

          นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

          เขตทุ่งครุ  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถเก็บไขมัน) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถเก็บไขมัน) บ1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งคนประจำรถ (รถดูดไขมัน) บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 ส.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2464 4385 ต่อ 5557 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

          นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

          สำนักการระบายน้ำ   รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 (เพศชาย)จำนวน 8 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ (ชั้น 20) อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกทม.2 เขตดินแดง ระหว่างวันที่ 10–17 ส.ค. 60 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2246 0259 ต่อ 2224ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...