ข่าวรับสมัครงาน วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตสายไหม  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน  1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) ส1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 เม.ย. 61 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2158 7357 ต่อ 7258 ในวันและเวลาราชการ

เขตบางแค  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 10 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มี.ค. 61 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2454 5928 ต่อ 5956 ในวันและเวลาราชการ

เขตบางกอกน้อย   รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 2 อัตราตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) ส1 จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถสูบสิ่งปฏิกูล) ส1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มี.ค. 61 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2424 0056 ต่อ 5656 ในวันและเวลาราชการ

เขตวังทองหลาง  รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1จำนวน 1อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1จำนวน 4อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกเทท้าย) ส1จำนวน 1อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1จำนวน 10อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1จำนวน 11อัตราตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) ส1จำนวน 2อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) ส1จำนวน 1อัตรา และตำแหน่งคนสวน บ1จำนวน 2อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11เม.ย. 61สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2538 5350ต่อ 6955 ในวันและเวลาราชการ

เขตบางซื่อ   รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1จำนวน2อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1จำนวน 4อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ระหว่างวันที่ 18-30เม.ย. 61สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2586 9977 ต่อ 6009ในวันและเวลาราชการ

                                                                        -----------------                   (อิทธิพล...กปส. รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner