ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรานายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

เขตสายไหม รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา (เก็บขนมูลฝอย) ส1 จำนวน 1 อัตร และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง (ชั้น 2) ระหว่างวันที่ 28 มี.ค. - 5 เม.ย. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2158 7349 ต่อ 7256 ในวันและเวลาราชการ

หอสมุดเมือง กทม. รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตำแหน่งผู้ช่วยบรรณารักษ์  จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง    นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนายช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หอสมุดเมือง กทม. เขตพระนคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มี.ค. 61 วันอังคาร - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 21.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 08 6572 8983 ในวันและเวลาทำการของหอสมุดเมืองฯ (เฉพาะวันอังคาร  วันเสาร์)

                                                                        -----------------      (อิทธิพล..กปส. รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner