ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักพัฒนาสังคม รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ (ชั้น 6) โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ก.พ. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2248 6210 ต่อ 3947 ในวันและเวลาราชการ

เขตลาดกระบัง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนประจำ (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไปประจำเรือ (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ก.พ. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2326 9149 ในวันและเวลาราชการ

 

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป (ช่างไฟฟ้า) ช1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร เขตหนองจอก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ก.พ. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2543 1609 ในวันและเวลาราชการ

 

----------------- (อิทธิพล...กปส. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner