ข่าวรับสมัครงาน วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561

สาทรเปิดรับอาสาสมัคร

นายชนะพนธิ์ ศรีรัตนพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. แจ้งว่า เขตฯ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครฯ ตำแหน่งอาสาสมัครลานกีฬา จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งอาสาสมัครบ้านหนังสือ จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 61

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2212 8112 ต่อ 7239  ในวันและเวลาราชการ

                                                         -----------------        (อิทธิพล...กปส. รายงาน)

 

 

 

e-max.it: your social media marketing partner