กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

 
นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้
 
สำนักอนามัย กทม.      รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนประจำรถ บ1 จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานสถานที่ บ1 จำนวน 6 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย อาคารธานีนพรัตน์ (ชั้น 4) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2245 2615 ต่อ 2711 ในวันและเวลาราชการ
 
เขตบางพลัด           รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (โยธา) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถบรรทุกสิ่งปฏิกูล) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงาน             ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) ส1 จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง (ชั้น 2) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ม.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2424 3777 ต่อ 6158 ในวันและเวลาราชการ
 
เขตดอนเมือง          รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนายท้ายเรือ ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงาน             ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถดูดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขยะริมทางรถไฟ) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่งคนประจำรถ (รถบรรทุกน้ำ) บ1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) ส1 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตัดแต่งกิ่งไม้ไฮโดรลิก) ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ระหว่างวันที่ 1 – 9 ก.พ. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2565 9405 ต่อ 5308 ในวันและเวลาราชการ
 
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร      รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 ม.ค. 61 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2224 3060 ต่อ 1264 ในวันและเวลาราชการ
----------------- (อิทธิพล...กปส. รายงาน) 
 
e-max.it: your social media marketing partner