ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561

กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล    รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส1 จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (ชั้น 5) ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า) ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 ม.ค. 61 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2621 1187 ต่อ 1506 ในวันและเวลาราชการ

เขตดุสิต  รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ (ชั้น 3) อาคารสุโขทัย วันที่ 12–18 ม.ค. 61 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2241 4504 ต่อ 5438 ในวันและเวลาราชการ

                                                                   -----------------        (อิทธิพล...กปส. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner