ข่าวรับสมัครงาน วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560

นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

 

สำนักงานเขตธนบุรี รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ระบายน้ำ) บ1 จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุก 6 ล้อ) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกเทท้าย) ส1 จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) บ1 จำนวน 8 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ1 จำนวน 11 อัตรา และตำแหน่งคนสวน บ1 จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 ระหว่างวันที่ 10 – 30 พ.ย. 60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2465 0025 ต่อ 5647 ในวันและเวลาราชการ

 

โรงพยาบาลลาดกระบัง กทม. รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นบุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ชั้น 2) ตึกอำนวยการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 พ.ย. 60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2326 7711 ต่อ 8704 ในวันและเวลาราชการ

 

โรงเรียนวัดจันทร์ใน เขตบางคอแหลม รับสมัครบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งครูสอนภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดจันทร์ใน เขตบางคอแหลม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 ต.ค. 60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2289 3733 ต่อ 122 ในวันและเวลาราชการ

 

----------------- (อิทธิพล...กปส. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner