RSS

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561

1. กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กทม. ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2 จำนวน 566 รายการ อาทิ เก้าอี้ทำงานระดับ 7-9 เก้าอี้เหล็กบุนวมใช้ในห้องประชุม เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตู้ตั้งพื้น เครื่องถ่ายเอกสาร และSwitchฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 10 ก.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ชั้น 7 กทม.2 เขตดินแดง ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุรายละเอียดต่างๆ และขอรับเอกสารการขายทอดตลาดได้ที่งานธุรการ กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ชั้น 7 กทม.2 เขตดินแดง ได้ตั้งแต่วันที่ 2-6 ก.ค. 61 สอบถามโทร. 0 2203 2752 ในวันและเวลาราชการ
-----------------------------------            (รัชนีย์ ...สปส.  รายงาน)

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561

1. สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 474 รายการ อาทิ เครื่องขยายเสียงแบบสะพายไหล่ โต๊ะสแตนเลสขาพับได้ พัดลมระบายอากาศ รถจักรยานยนต์ และเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 12 ก.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 5 (อาคาร 2) สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 ก.ค. 61 และทราบรายละเอียดต่างๆได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ สอบถามโทร. 0 2235 2838 ในวันและเวลาราชการ
-----------------------------------            (รัชนีย์ ...สปส.  รายงาน)

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561

1. สำนักงานเขตประเวศ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 241 รายการ อาทิ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน โต๊ะนักเรียนเดี่ยว เครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว และรถจักรยานยนต์ฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 5 ก.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-10.00 น. ที่ฝ่ายการคลัง ชั้น 2 สำนักงานเขตประเวศ และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ฝ่ายการคลัง ชั้น 2 สำนักงานเขตประเวศ สอบถามโทร. 0 2328 8282 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561

1. สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 160 รายการ อาทิ เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวน เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 เครื่องขยายเสียง รถเข็น และรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน(ดีเซล)ฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 29 มิ.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตป้อมปราบ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อ ขอทราบรายละเอียดได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ชั้น 3 สอบถามโทร. 0 2281 4979 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก สำนักอนามัย กทม. จำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพโดยวิธีสอบราคา จำนวน 81 รายการ อาทิ ตู้เย็น โต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์ เครื่องตัดหญ้า เครื่องชั่งน้ำหนักชนิดยืน และเครื่องสำรองไฟฯ กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มิ.ย. 61 ระหว่างเวลา 09.00-11.30 น. ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก (ศูนย์บริการสาธารณสุข สาขากาญจนวาส ซอยลาดพร้าว 101 เขตบางกะปิ ผู้สนใจติดต่อขอรับใบเสนอราคาและสามารถดูพัสดุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มิ.ย. 61 ณ ห้องธุรการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก สอบถามโทร. 0 2374 3550 ในวันและเวลาราชการ
-----------------------------------            (รัชนีย์ ...สปส.  รายงาน)

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบัง สำนักอนามัย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 69 รายการ อาทิ ตู้เค้าน์เตอร์ พัดลมแบบติดผนัง เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง และรถบรรทุกขนาด 1 ตันฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 20 มิ.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารบ้านสานสองวัยและสาธารณประโยชน์  ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบัง ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและทราบรายละเอียดได้ที่งานธุรการ  ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า ลาดกระบัง ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561

1. สำนักผังเมือง กทม. ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 738 รายการ และวัสดุ จำนวน2 รายการ โต๊ะเขียนแบบขาเหล็ก เครื่องขยายเสียง เครื่องบันทึกเสียง เก้าอี้เหล็ก และรถจักรยานยนต์ฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 12 มิ.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.-10.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ งานธุรการ กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง สำนักผังเมือง ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและทราบรายละเอียดได้ที่งานธุรการ กองจัดรูปที่ดินและปรับปรุงฟื้นฟูเมือง สำนักผังเมือง  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 มิ.ย. 61

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ สำนักอนามัย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน  71 รายการ อาทิ  เก้าอี้โพลีพรอพิลิน เครื่องปรับอากาศ พัดลมแบบตั้งพื้น เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯลฯ  กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่  12 มิ.ย. 61  ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ เขตบางคอแหลม ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 จันทร์เที่ยง เนตรวิเศษ เขตบางคอแหลม ตั้งแต่วันที่ 5-8 มิ.ย. 61 เวลา 09.00-12.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561

1. สำนักงานเขตสะพานสูง กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน  1,117 รายการ อาทิ เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เครื่องวัดกลิ่นและสารเคมีแบบพกพา เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯลฯ  กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่  19 มิ.ย. 61  ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตสะพานสูง ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและขอทราบทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายการคลัง ฝ่ายเทศกิจ และโรงเรียนต่างๆในสังกัดสำนักงานเขตสะพานสูง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 มิ.ย. 61

อ่านเพิ่มเติม...