foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2957813
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
2971
13125
46410
2789439
351895
503863
2957813

Your IP: 54.242.236.164
2018-02-21 08:26

Facebook กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

1.สำนักงานเขตจอมทอง กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 259 รายการ อาทิ เครื่องปรับอากาศ มู่ลี่ชนิดเกล็ดนอน รถบรรทุกขนาด 1 ตัน เครื่องถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 20 ก.พ. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเขตจอมทอง ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาในครั้งนี้ ติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ภายในวันที่ 22-26 ม.ค. 61 เวลา 09.00-15.00 น. สอบถามโทร. 0 2427 9550 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

1. สำนักผังเมือง กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 19 รายการ อาทิ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม โต๊ะคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และเครื่องไมโรคอมพิวเตอร์ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 16 ม.ค. 61  ตั้งแต่เวลา 09.00-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ งานธุรการ กองนโยบายและแผนงานสำนักผังเมือง ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่งานธุรการ กองนโยบายและแผนงาน สำนักผังเมือง

อ่านเพิ่มเติม...

1. สำนักงานเขตสายไหม กทม. กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 3 รายการ คือ อาคารเรียน อาคารตึก ศาลา กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 20 ธ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตสายไหม ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสายไหม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ธ.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2158 7361 ต่อ 7269 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

1. สำนักงานเขตหนองแขม กทม.  ขายทอดตลาดอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านขุนประเทศ จำนวน 1 อาคาร ของสำนักงานเหนองแขม กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 20 ธ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2 สำนักงานเขตหนองแขม ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตหนองแขม สอบถามโทร. 0 2421 1989 และขอดูอาคารประกอบที่จะจำหน่ายได้ที่โรงเรียนบ้านขุนประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1-19 ธ.ค. 60

อ่านเพิ่มเติม...

1. สำนักเทศกิจ กทม. กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 37 รายการ (ครั้งที่ 2) อาทิ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะทำงานระดับ 3-6 จอภาพ และโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือฯลฯ กำหนดลงทะเบียนพร้อมวางหลักประกันเข้าสู้ราคาในวันที่ 20 พ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องโถงชั้น 1 สำนักเทศกิจ 

อ่านเพิ่มเติม...

1. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กทม. ขายทอดตลาดดิน จากการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ปริมาณดินประมาณ 7,580 ลูกบาศก์เมตร กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 28 พ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.30-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสันติวัน อาคารสมเด็จพระสังฆราช ชั้น 5 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 

อ่านเพิ่มเติม...

1.สำนักการโยธา กทม. ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)เนื่องจากงานรายนี้มีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น และอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการพิจารณาเบื้องต้น จึงขอเลื่อนกำหนด    การเสนอราคา จากวันที่ 22 ก.ย. 60 เป็นวันที่ 27 ก.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2245 0485 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

1. กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 55 รายการ อาทิ ตู้เหล็กประตู 2 บาน เครื่องทำลายเอกสาร เครื่องฟอกอากาศ เครื่องเล่นเทป และเครื่องขัดพื้น ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 27 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 10.30-11.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.15 น. เป็นต้นไป ณ ห้องพนักงานขับรถยนต์ชั้นใต้ดิน กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ในวันที่ 26 ก.ย. 60  ตั้งแต่เวลา 14.30-15.30 น. และติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการคลัง กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

1. โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 369 รายการ อาทิ เก้าอี้ทำงาน พัดลมติดเพดาน เครื่องปรับอากาศ เครื่องวัดความดันโลหิต  เครื่องให้ออกซิเจน ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 26 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง ชั้น 2 ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาให้ติดต่อลงทะเบียนขอรับเอกสารและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 4 โรงพยาบาลสิริธร สอบถามโทร. 0 2328 6900-19 ต่อ 10457 ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (รัชนีย์…กปส. รายงาน)