foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

1559390
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
612
11588
42431
1454410
249702
386415
1559390

Your IP: 54.198.221.13
2017-11-23 03:32

Facebook กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

1. สำนักการระบายน้ำ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 44 รายการ อาทิ เครื่องถ่ายเอกสาร กบไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ รถจักรยานยนต์ และรถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 25 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองระบบท่อระบายน้ำสำนักการระบายน้ำ เขตดินแดง ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและขอรับทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ ชั้น 2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไปกองระบบท่อระบายน้ำ สำนักการระบายน้ำ เขตดินแดง สอบถามโทร. 0 2246 0272 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

1. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ

     1.1 จัดซื้อเตียงผ่าตัดศัลยกรรม จำนวน 2 เตียง เอกสารราคาชุดละ 100 บาท

     1.2 จัดซื้อระบบประจำห้องศูนย์ข้อมูล (Data Center) พร้อมติดตั้ง เอกสารราคาชุดละ 200 บาท

          รายการที่ 1.1-1.2 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 3 อาคารสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เขตดุสิต ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. สอบถามโทร. 0 2244 3054-7 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

1. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ กทม. สอบราคาจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 5 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เขตหนองจอก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2543 1307 ต่อ 383 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

1. สำนักการโยธา กทม. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ

     1.1 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักการโยธาและอาคารสำนักการระบายน้ำ เอกสารราคาชุดละ 100,000 บาท

     1.2 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ คือรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 6 คันและรถบรรทุก(ดีเซล)    

รายการที่ 1.1-1.3  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 กทม.2 เขตดินแดง  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามโทร. 0 2245 0485 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

1. สำนักงานเลขานุการ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. ประมูลซื้อยางรถยนต์ดับเพลิงและกู้ภัย จำนวน 174 คัน (1,044 ชุด) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามโทร. 0 2354 6858 ต่อ 241  ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

1. กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง กทม. ประมูลซื้อรถส่วนกลาง จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กองทะเบียนทรัพย์และพัสดุ สำนักการคลัง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 ส.ค. 60  ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. สอบถามโทร. 0 2224 3002 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

1. สำนักงานเขตตลิ่งชัน กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ (ครั้งที่ 2) จำนวน 3,025 รายการ วัสดุจำนวน 1,100 รายการ อาทิ  เก้าอี้ทำงานระดับ 1-2 ตู้เย็น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ กล้องถ่ายรูปอัตโนมัติระบบดิจิตอล และรถดับเพลิง(ดีเซล)ขนาด 1 ตันฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 5 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตตลิ่งชัน ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตตลิ่งชัน สอบถามโทร. 0 2424 1746 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย สำนักอนามัย กทม. สอบราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน 78 รายการ อาทิ ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก พัดลมชนิดแขวน เครื่องดับเพลิงชนิดสารเคมีระเหย เก้าอี้ไฟเบอร์ฯลฯ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ห้องธุรการ ชั้น 3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย สำนักอนามัย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ส.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2282 8494 ต่อ 301, 302 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา สำนักอนามัย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน 30 รายการ อาทิ โต๊ะทำงานระดับ 1-2 เครื่องขยายเสียง พัดลมระบายอากาศ เครื่องปรับอากาศ และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯลฯ กำหนดลงทะเบียน เข้าสู้ราคาในวันที่ 30 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องธุรการ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าตึกเสพติด ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา สำนักอนามัย ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่งานธุรการ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา สำนักอนามัย ในวันที่ 29 ส.ค. 60 เวลา 09.00-11.00 น. สอบถามโทร. 0 2233 6329 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...