foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

2957803
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
2961
13125
46400
2789439
351885
503863
2957803

Your IP: 54.242.236.164
2018-02-21 08:25

Facebook กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

1. สำนักงานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพโดยวิธีตกลงราคาจำนวนทั้งสิ้น 159 รายการ รวม 7 แห่ง อาทิ เก้าอี้ทำงานระดับ 1-2 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก พัดลมแบบติดผนัง และเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าสำรองฯลฯ กำหนดการขายทอดตลาดในวันที่ 18 ก.ค. 60 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เลขที่ 8 อาคารโกลด์มาร์เก็ต เขตจตุจักร ผู้สนใจจะซื้อพัสดุเสื่อมสภาพติดต่อขอดูพัสดุที่จำหน่ายได้ที่สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เลขที่ 8 อาคารโกลด์มาร์เก็ต เขตจตุจักร สอบถามโทร. 0 2158 0042-4 โทรสาร 0 2158 0050 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

 1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร สำนักอนามัย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพจำนวน 71 รายการ อาทิ เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ เครื่องกรองน้ำ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และรถโดยสารขนาก 12 ที่นั่ง(ดีเซล) กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 12 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 12.00-12.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ 29 ช่วง นุชเนตร ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ เขตจอมทอง สอบถามโทร. 0 2476 6493, 95,96 ในวันและเวลาราชการ
 2. กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 3 รายการ คือ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรสาร เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคา ในวันที่ 7 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.30-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

 1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย สำนักอนามัย กทม. ยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 78 รายการ เนื่องจากการขายทอดตลาดในวัน เวลา ดังกล่าว มีครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ไม่สามารถนำมาจอดในที่ดำเนินการประมูล จึงไม่มีผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลขายทอดตลาด ดังนั้นคณะกรรมการขายทอดตลาดพัสดุ จึงมีมติให้ยกเลิกการขายทอดตลาดในครั้งนี้ ผู้สนใจติดต่อสอบถามโทร. 0 2282 8494 ต่อ 302 ในวันและเวลาราชการ
 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย สำนักอนามัย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 78 รายการ (ครั้งที่ 2) อาทิ ตู้ไม้ ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส รถเข็นทำความสะอาดแผล และเครื่องดับเพลิงชนิดสารเคมีระเหย ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 11 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 9

อ่านเพิ่มเติม...

 1. สำนักพัฒนาสังคม กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพจำนวน 4 รายการ คือ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน และรถจักรยานยนต์ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 14 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.30-10.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) สำนักพัฒนาสังคม ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สำนักพัฒนาสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 ก.ค. 60 เวลา 09.00-15.00 น. สอบถามโทร. 0 2245 5162 ในวันและเวลาราชการ
 2. สำนักการระบายน้ำ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพจำนวน 6 รายการ อาทิ ตู้เหล็กนิรภัย โต๊ะทำงานระดับ 1-2 โทรสาร และเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 4 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 3 สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่กลุ่ม

อ่านเพิ่มเติม...

 

  

 1. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำหว่า 2,400 ซีซี จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 1 อาคารเรือนราชพฤกษ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เขตบางคอแหลม รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2292 3050 ในวันและเวลาราชการ
 2. สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ประมูลซื้ออุปกรณ์ตัดแต่งไม้ยืนต้น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามโทร. 0 2246 8542, 0 2247 2603 ในวันและเวลาราชการ

--------------------     (รัชนีย์  กปส...รายงาน)

 1. กองบำเหน็จบำนาญ สำนักการคลัง กทม. ประมูลจ้างโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของกองบำเหน็จบำนาญ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่งานธุรการ กองบำเหน็จบำนาญ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2224 4611 ในวันและเวลาราชการ
 2. สำนักงานเขตลาดกระบัง กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพจำนวน 1,334 รายการ อาทิ เก้าอี้หมุนปรับระดับมีพนักพิง พัดลมระบายอากาศ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ โต๊ะทำงาน และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 14 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

 1. โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง กทม. สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือเสริมการเรียนและแบบฝึกหัด ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 190 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ของโรงเรียนวัดปากบ่อ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่โรงเรียนวัดปากบ่อ สำนักงานเขตสวนหลวง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 26 มิ.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2321 2684 ในวันและเวลาราชการ
 2. โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลจ้างเหมาบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 500 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ เขตคลองสาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2863 1066 โทรสาร 0 2437 6895 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

 1. สำนักงานเขตจอมทอง กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพจำนวน 1,868 รายการ อาทิ โต๊ะไม้บุโฟเมก้า ตู้เหล็กประตูบานเลื่อน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพ่นหมอกควัน และรถบรรทุกขนาด 1 ตันฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคา ในวันที่ 13 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเขตจอมทอง ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 26-30 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตจอมทอง สอบถามโทร. 0 2427 9550 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

 1. สำนักการคลัง กทม. สอบราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 12 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กองทะเบียนทรัพย์และพัสดุ สำนักการคลัง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 มิ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. สอบถามโทร. 0 2224 3002, 0 2226 6224 ในวันและเวลาราชการ
 2. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลจ้างเหมาสแกนเอกสารเวชระเบียนผู้ป่วยนอก ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 งาน (รวมเอกสารจำนวน 8,000,000 หน้า) ครั้งที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 1 อาคารเรือนราชพฤกษ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม รับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวัน

อ่านเพิ่มเติม...