ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ สำนักอนามัย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพจำนวน 19 รายการ อาทิ ตู้เย็น เก้าอี้เหล็ก โต๊ะพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ และรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่งฯลฯ กำหนดลงทะเบียนและวางหลักประกันเข้าสู้ราคาในวันที่ 25 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ฯสาขาบางโพ เขตบางซื่อ(ด้านหลังของโรงพยาบาลบางโพ) ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ สำนักอนามัย และสามารถดูพัสดุชำรุดได้ ณ ศูนย์ฯสาขาบางโพ เขตบางซื่อ (ด้านหลังของโรงพยาบาลบางโพ) ทุกวันพุธ เวลา 13.30-14.00 น. สอบถามโทร. 0 2587 0618 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560

1. โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กทม. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงตึกแถวของโรงพยาบาลกลาง เลขที่ 157 ถนนมหาจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 2 อาคารเอื้อประชา โรงพยาบาลกลาง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 ส.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2220 8000 ต่อ 22201 ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (รัชนีย์…กปส. รายงาน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560

1. กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. สอบราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่ ที่ใช้กับเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (Air light) รุ่น AT-307 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคาร 2 ชั้น 4 เขตราชเทวี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 ส.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2354 6846 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560

1. โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลซื้อเครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ ระบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 32 KWพร้อมการเชื่อมต่อระบบรังสีวิทยา (Digital Mobile System) จำนวน 1 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 2 อาคารเอื้อประชา โรงพยาบาลกลาง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2220 8000 ต่อ 22200-3 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560

1. สำนักงานเขตตลิ่งชัน กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 3,680 รายการ  เนื่องจากตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/7239 ลงวันที่ 8 เมษายน 2535 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงการคลังเสนอ กล่าวคือ “2.2 หากใช้ประโยชน์ไม่ได้ในส่วนราชการที่รอบครองทำลายเลื่อยโซ่(เลื่อยยนต์) นั้นเสีย” ดังนั้น จึงให้ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุดังกล่าว สอบถามโทร. 0 2910 4347 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560

1. สำนักงานเขตบางนา กทม. สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน สำหรับนักเรียน จำนวน 110 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาและยื่นซองได้ที่ โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ สำนักงานเขตบางนา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ก.ค.60 สอบถาม โทร. 0 2393 0709 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560

1. สำนักงานเขตคลองสามวา กทม. ประมูลซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา จำนวน 18 โรงเรียน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตคลองสามวา แต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร 0 2548 0328 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560

1. โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กทม. สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือ โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่ จำนวน 1 ชุด ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 2 อาคารเอื้อประชา โรงพยาบาลกลาง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2220 8000 ต่อ 22112, 22203 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560

1. กองจัดการขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ

     1.1 จัดซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 36 รายการ

     1.2 จัดซื้อวัสดุทำความสะอาด จำนวน 40 รายการ

รายการที่ 1.1-1.1 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองจัดการขยะ ของเสียและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อมกทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2246 1983 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3800019
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
15656
17713
87150
3630358
257526
471627
3800019

Your IP: 54.224.99.70
2018-04-21 22:09

Twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์