RSS

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560

1. สำนักงานเขตสายไหม กทม. กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 3 รายการ คือ อาคารเรียน อาคารตึก ศาลา กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 20 ธ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตสายไหม ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสายไหม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ธ.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2158 7361 ต่อ 7269 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560

1. สำนักงานเขตหนองแขม กทม.  ขายทอดตลาดอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านขุนประเทศ จำนวน 1 อาคาร ของสำนักงานเหนองแขม กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 20 ธ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2 สำนักงานเขตหนองแขม ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตหนองแขม สอบถามโทร. 0 2421 1989 และขอดูอาคารประกอบที่จะจำหน่ายได้ที่โรงเรียนบ้านขุนประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1-19 ธ.ค. 60

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560

1. สำนักเทศกิจ กทม. กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 37 รายการ (ครั้งที่ 2) อาทิ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะทำงานระดับ 3-6 จอภาพ และโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือฯลฯ กำหนดลงทะเบียนพร้อมวางหลักประกันเข้าสู้ราคาในวันที่ 20 พ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องโถงชั้น 1 สำนักเทศกิจ 

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560

1. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กทม. ขายทอดตลาดดิน จากการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ปริมาณดินประมาณ 7,580 ลูกบาศก์เมตร กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 28 พ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.30-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสันติวัน อาคารสมเด็จพระสังฆราช ชั้น 5 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560

1.สำนักการโยธา กทม. ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)เนื่องจากงานรายนี้มีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น และอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการพิจารณาเบื้องต้น จึงขอเลื่อนกำหนด    การเสนอราคา จากวันที่ 22 ก.ย. 60 เป็นวันที่ 27 ก.ย. 60 สอบถามโทร. 0 2245 0485 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560

1. กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 55 รายการ อาทิ ตู้เหล็กประตู 2 บาน เครื่องทำลายเอกสาร เครื่องฟอกอากาศ เครื่องเล่นเทป และเครื่องขัดพื้น ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 27 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 10.30-11.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.15 น. เป็นต้นไป ณ ห้องพนักงานขับรถยนต์ชั้นใต้ดิน กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ในวันที่ 26 ก.ย. 60  ตั้งแต่เวลา 14.30-15.30 น. และติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการคลัง กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560

1. โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 369 รายการ อาทิ เก้าอี้ทำงาน พัดลมติดเพดาน เครื่องปรับอากาศ เครื่องวัดความดันโลหิต  เครื่องให้ออกซิเจน ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 26 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคุณหญิงหรั่ง ชั้น 2 ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาให้ติดต่อลงทะเบียนขอรับเอกสารและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 4 โรงพยาบาลสิริธร สอบถามโทร. 0 2328 6900-19 ต่อ 10457 ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (รัชนีย์…กปส. รายงาน)

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560

1. สำนักงานเขตสาทร กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (ครั้งที่ 4) จำนวน 144 รายการ อาทิ เครื่องปรับอากาศ เก้าอี้โพลีพรอพิลิน โต๊ะไม้บุโฟเมก้า เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ และเครื่องปรับอากาศฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 28 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเขตสาทร ชั้น 9 สำนักงานเขตสาทร ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาให้ติดต่อลงทะเบียนขอรับเอกสารและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตสาทร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. สอบถามโทร. 0 2212 4450, 0 2211 0889 ต่อ 7233 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 6 กันยายน 2560

1. สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 63 รายการ อาทิ เก้าอี้ทำงาน  ตู้เหล็กประตู 2 บาน โทรศัพท์ภายใน เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 22 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ กลุ่มงานการคลัง (งานพัสดุ) สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่กลุ่มงานการคลัง (งานพัสดุ) สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ก.ย. 60 ระหว่างเวลา09.00-15.30 น. สอบถามโทร. 0 2223 9404 ต่อ 3232,3234 โทรสาร 0 2662 9248 ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (รัชนีย์  กปส...รายงาน)