foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

1542204
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
8244
10006
25245
1454410
232516
386415
1542204

Your IP: 54.81.195.240
2017-11-21 17:02

Facebook กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

 1. หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา กทม. สอบราคาจัดซื้อสื่อการสอนภาษาอาหรับ ชุดเรียนรู้ภาษาอาหรับ ด้วยนิทาน (1 ชุด มี 10 เล่ม) จำนวน 946 ชุด ตามโครงการสอนภาษาอาหรับ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กลุ่มงานนิเทศ การศึกษา 3 หน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 ก.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2437 6631-5 ต่อ 3429 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

1. สำนักการศึกษา กทม. เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประมูลซื้อโต๊ะเรียนและเก้าอี้เรียน (มอก.) จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรุงเทพมหานคร มีความจำเป็นขอเปลี่ยนแปลงวันที่เสนอราคา จากเดิม วันที่ 4 ก.ค. 60 เป็น วันที่ 14 ก.ค. 60 สำหรับรายละเอียดอื่นเป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ สอบถามโทร. 0 2861 2269 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

1. สำนักเทศกิจ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพจำนวน 101 รายการ อาทิ (เครื่องปรับอากาศ) กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 24 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารเก่าสำนักเทศกิจ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักเทศกิจ สอบถามโทร. 0 2465 0532 ต่อ 3323-24 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

 1. กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย กทม. สอบราคาซื้อ Biphasic isophane insulin 30/70 100 IU/ml จำนวน 3,000x5 vial ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กลุ่มงานเวชภัณฑ์ กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 ก.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2580 8782 ต่อ 202 ในวันและเวลาราชการ
 2. สำนักงานเขตบางนา กทม. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ เอกสารราคาชุดละ 1,000 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางนา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 ก.ค. 60 เวลา 16.00 น. เป็นอันหมดเขต สอบถามโทร. 0 2173 5266 ต่อ 6061 ในวันและเวลาราชการ
 3. สำนักผังเมือง กทม. สอบราคาจ้างเหมาจัดงานเปิดตัวโครงการ (โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) การดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518) ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่งานธุรการ กองวางผังพัฒนาเมือง สำนักผังเมือง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 ก.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2354 1275 ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

 1. สำนักการโยธา กทม. ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคุ้มเกล้า ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เนื่องจากงานรายนี้มีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น และอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น จึงขอเลื่อนกำหนดการเสนอราคา จากเดิม วันที่ 30 มิ.ย. 60  แก้เป็น วันที่ 6 ก.ค. 60 ส่วนข้อความอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศและเอกสารประมูลจ้าง ผู้สนใจติดต่อสอบถามโทร. 0 2245 0485 ในวันและเวลาราชการ
 2. สำนักงานสวนสาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ประมูลซื้อต้นไม้และอุปกรณ์ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนวิภาวดีรังสิต และถนนสายหลักอื่นๆ จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักสิ่งแวดล้อม กทม.2 เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 ก.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2246 8542 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

1. สำนักงานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพโดยวิธีตกลงราคาจำนวนทั้งสิ้น 159 รายการ รวม 7 แห่ง อาทิ เก้าอี้ทำงานระดับ 1-2 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก พัดลมแบบติดผนัง และเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า และระบบไฟฟ้าสำรองฯลฯ กำหนดการขายทอดตลาดในวันที่ 18 ก.ค. 60 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เลขที่ 8 อาคารโกลด์มาร์เก็ต เขตจตุจักร ผู้สนใจจะซื้อพัสดุเสื่อมสภาพติดต่อขอดูพัสดุที่จำหน่ายได้ที่สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เลขที่ 8 อาคารโกลด์มาร์เก็ต เขตจตุจักร สอบถามโทร. 0 2158 0042-4 โทรสาร 0 2158 0050 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

 1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 29 ช่วง นุชเนตร สำนักอนามัย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพจำนวน 71 รายการ อาทิ เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ เครื่องกรองน้ำ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และรถโดยสารขนาก 12 ที่นั่ง(ดีเซล) กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 12 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 12.00-12.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ 29 ช่วง นุชเนตร ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ เขตจอมทอง สอบถามโทร. 0 2476 6493, 95,96 ในวันและเวลาราชการ
 2. กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 3 รายการ คือ เครื่องถ่ายเอกสาร โทรสาร เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคา ในวันที่ 7 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.30-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ กองพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

อ่านเพิ่มเติม...

 

 

 1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย สำนักอนามัย กทม. ยกเลิกขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 78 รายการ เนื่องจากการขายทอดตลาดในวัน เวลา ดังกล่าว มีครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ไม่สามารถนำมาจอดในที่ดำเนินการประมูล จึงไม่มีผู้สนใจเข้าร่วมการประมูลขายทอดตลาด ดังนั้นคณะกรรมการขายทอดตลาดพัสดุ จึงมีมติให้ยกเลิกการขายทอดตลาดในครั้งนี้ ผู้สนใจติดต่อสอบถามโทร. 0 2282 8494 ต่อ 302 ในวันและเวลาราชการ
 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย สำนักอนามัย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 78 รายการ (ครั้งที่ 2) อาทิ ตู้ไม้ ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส รถเข็นทำความสะอาดแผล และเครื่องดับเพลิงชนิดสารเคมีระเหย ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 11 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 9

อ่านเพิ่มเติม...

 1. สำนักพัฒนาสังคม กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพจำนวน 4 รายการ คือ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน และรถจักรยานยนต์ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 14 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.30-10.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเอนกประสงค์ อาคาร 1 ชั้น 1 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) สำนักพัฒนาสังคม ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดิภาพสังคม สำนักพัฒนาสังคม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 ก.ค. 60 เวลา 09.00-15.00 น. สอบถามโทร. 0 2245 5162 ในวันและเวลาราชการ
 2. สำนักการระบายน้ำ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพจำนวน 6 รายการ อาทิ ตู้เหล็กนิรภัย โต๊ะทำงานระดับ 1-2 โทรสาร และเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 4 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 3 สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่กลุ่ม

อ่านเพิ่มเติม...