ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560

1. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สำนักการแพทย์ กทม. สอบราคาจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 5 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ เขตหนองจอก ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2543 1307 ต่อ 383 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560

1. สำนักการโยธา กทม. ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 รายการ

     1.1 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักการโยธาและอาคารสำนักการระบายน้ำ เอกสารราคาชุดละ 100,000 บาท

     1.2 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ คือรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 6 คันและรถบรรทุก(ดีเซล)    

รายการที่ 1.1-1.3  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา ชั้น 4 กทม.2 เขตดินแดง  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามโทร. 0 2245 0485 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560

1. สำนักงานเลขานุการ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. ประมูลซื้อยางรถยนต์ดับเพลิงและกู้ภัย จำนวน 174 คัน (1,044 ชุด) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามโทร. 0 2354 6858 ต่อ 241  ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560

1. กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง กทม. ประมูลซื้อรถส่วนกลาง จำนวน 2 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่กองทะเบียนทรัพย์และพัสดุ สำนักการคลัง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 ส.ค. 60  ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. สอบถามโทร. 0 2224 3002 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560

1. สำนักงานเขตตลิ่งชัน กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ (ครั้งที่ 2) จำนวน 3,025 รายการ วัสดุจำนวน 1,100 รายการ อาทิ  เก้าอี้ทำงานระดับ 1-2 ตู้เย็น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ กล้องถ่ายรูปอัตโนมัติระบบดิจิตอล และรถดับเพลิง(ดีเซล)ขนาด 1 ตันฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 5 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตตลิ่งชัน ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตตลิ่งชัน สอบถามโทร. 0 2424 1746 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย สำนักอนามัย กทม. สอบราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน 78 รายการ อาทิ ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก พัดลมชนิดแขวน เครื่องดับเพลิงชนิดสารเคมีระเหย เก้าอี้ไฟเบอร์ฯลฯ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ห้องธุรการ ชั้น 3 ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย สำนักอนามัย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ส.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2282 8494 ต่อ 301, 302 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา สำนักอนามัย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพจำนวน 30 รายการ อาทิ โต๊ะทำงานระดับ 1-2 เครื่องขยายเสียง พัดลมระบายอากาศ เครื่องปรับอากาศ และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯลฯ กำหนดลงทะเบียน เข้าสู้ราคาในวันที่ 30 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. ณ ห้องธุรการ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าตึกเสพติด ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา สำนักอนามัย ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่งานธุรการ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา สำนักอนามัย ในวันที่ 29 ส.ค. 60 เวลา 09.00-11.00 น. สอบถามโทร. 0 2233 6329 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560

1. สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กทม.ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ (โป๊ะเหล็ก) จำนวน 2 แห่ง ครั้งที่ 3 ของสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 31 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่อาคาร 1 ชั้น 3 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ส.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2457 5986 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560

          1. สำนักการศึกษา กทม. เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประมูลซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 2 รายการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากมีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการคัดเลือกเบื้องต้น จึงขอเลื่อนกำหนดการเสนอราคา จากเดิม วันที่ 28 เม.ย. 60 ออกไปก่อน ผู้สนใจติดต่อสอบถามโทร. 0 2861 2269 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3800021
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
15658
17713
87152
3630358
257528
471627
3800021

Your IP: 54.224.99.70
2018-04-21 22:09

Twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์