foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
.

.

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

1542188
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
8228
10006
25229
1454410
232500
386415
1542188

Your IP: 54.81.195.240
2017-11-21 17:01

Facebook กองประชาสัมพันธ์

ค้นหา

1. โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กทม. เปลี่ยนแปลงการประกาศประมูลซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับการประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 106 เครื่อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จากเดิม ขอรับเอกสารได้ที่ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. แก้ไขเป็น ขอรับเอกสารได้ที่ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ฝ่ายพัสดุ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (อาคาร 17 ชั้น) โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ เขตคลองสาน สอบถามโทร. 0 2863 1066,0 2437 0123 ต่อ 1409,1410 โทรสาร 0 2437 6895 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

1. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลจัดซื้อชุดกล้องจุลศัลยกรรมกระดูกและไขสันหลังพร้อมชุดผู้ช่วยด้านข้าง และชุดถ่ายทอดสัญญาณภาพความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 1 อาคารเรือนราชพฤกษ์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เขตบางคอแหลม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2292 3050 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ สำนักอนามัย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพจำนวน 19 รายการ อาทิ ตู้เย็น เก้าอี้เหล็ก โต๊ะพิมพ์ดีด เครื่องปรับอากาศ และรถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่งฯลฯ กำหนดลงทะเบียนและวางหลักประกันเข้าสู้ราคาในวันที่ 25 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ฯสาขาบางโพ เขตบางซื่อ(ด้านหลังของโรงพยาบาลบางโพ) ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ สำนักอนามัย และสามารถดูพัสดุชำรุดได้ ณ ศูนย์ฯสาขาบางโพ เขตบางซื่อ (ด้านหลังของโรงพยาบาลบางโพ) ทุกวันพุธ เวลา 13.30-14.00 น. สอบถามโทร. 0 2587 0618 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

1. โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กทม. สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงตึกแถวของโรงพยาบาลกลาง เลขที่ 157 ถนนมหาจักรเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 2 อาคารเอื้อประชา โรงพยาบาลกลาง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 ส.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2220 8000 ต่อ 22201 ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (รัชนีย์…กปส. รายงาน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. สอบราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่ ที่ใช้กับเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (Air light) รุ่น AT-307 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองปฏิบัติการดับเพลิง 2 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคาร 2 ชั้น 4 เขตราชเทวี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 ส.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2354 6846 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

1. โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กทม. ประมูลซื้อเครื่องเอกซเรย์ชนิดเคลื่อนที่ ระบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 32 KWพร้อมการเชื่อมต่อระบบรังสีวิทยา (Digital Mobile System) จำนวน 1 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร ได้ที่ฝ่ายพัสดุ ชั้น 2 อาคารเอื้อประชา โรงพยาบาลกลาง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร. 0 2220 8000 ต่อ 22200-3 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

1. สำนักงานเขตตลิ่งชัน กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 3,680 รายการ  เนื่องจากตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/7239 ลงวันที่ 8 เมษายน 2535 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงการคลังเสนอ กล่าวคือ “2.2 หากใช้ประโยชน์ไม่ได้ในส่วนราชการที่รอบครองทำลายเลื่อยโซ่(เลื่อยยนต์) นั้นเสีย” ดังนั้น จึงให้ยกเลิกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุดังกล่าว สอบถามโทร. 0 2910 4347 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

1. สำนักงานเขตบางนา กทม. สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน สำหรับนักเรียน จำนวน 110 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาและยื่นซองได้ที่ โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ สำนักงานเขตบางนา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ก.ค.60 สอบถาม โทร. 0 2393 0709 ในวัน เวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

1. สำนักงานเขตคลองสามวา กทม. ประมูลซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา จำนวน 18 โรงเรียน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตคลองสามวา แต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ก.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. สอบถามโทร 0 2548 0328 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...