ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

1. สำนักงานเขตหนองแขม กทม.  ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 2,605 รายการ อาทิ ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล ตู้แช่อาหาร และเก้าอี้ไฟเบอร์กลาสฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 22 ก.พ. 61  ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2 สำนักงานเขตหนองแขม  ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายการคลังสำนักงานเขตหนองแขม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

1. สำนักงานเขตตลิ่งชัน กทม.  ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 8,585 รายการ อาทิ เครื่องถ่ายเอกสารเครื่องฟอกอากาศ เรือไฟเบอร์กลาส รถจักรยานยนต์ และรถบรรทุกฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 22 ก.พ. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. เขตตลิ่งชัน และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตตลิ่งชัน ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตตลิ่งชัน  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 42 รายการ อาทิ อุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแขวนเก้าอี้ไฟเบอร์กลาสพัดลมแบบตั้งพื้น และเครื่องตรวจคลื่นหัวใจ ฯลฯกำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 7 ก.พ. 61 ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. ณ งานธุรการ ชั้น 1 ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่มและเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561

1.สำนักงานเขตจอมทอง กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 259 รายการ อาทิ เครื่องปรับอากาศ มู่ลี่ชนิดเกล็ดนอน รถบรรทุกขนาด 1 ตัน เครื่องถ่ายเอกสาร รถจักรยานยนต์ และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 20 ก.พ. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเขตจอมทอง ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาในครั้งนี้ ติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ภายในวันที่ 22-26 ม.ค. 61 เวลา 09.00-15.00 น. สอบถามโทร. 0 2427 9550 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561

< !--[if gte mso 9]> < ![endif]-->

1. สำนักผังเมือง กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพ จำนวน 19 รายการ อาทิ รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม โต๊ะคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และเครื่องไมโรคอมพิวเตอร์ฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 16 ม.ค. 61  ตั้งแต่เวลา 09.00-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ งานธุรการ กองนโยบายและแผนงานสำนักผังเมือง ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่งานธุรการ กองนโยบายและแผนงาน สำนักผังเมือง

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560

1. สำนักงานเขตสายไหม กทม. กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 3 รายการ คือ อาคารเรียน อาคารตึก ศาลา กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 20 ธ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตสายไหม ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตสายไหม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 ธ.ค. 60 สอบถามโทร. 0 2158 7361 ต่อ 7269 ในวันและเวลาราชการ

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560

1. สำนักงานเขตหนองแขม กทม.  ขายทอดตลาดอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านขุนประเทศ จำนวน 1 อาคาร ของสำนักงานเหนองแขม กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 20 ธ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2 สำนักงานเขตหนองแขม ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตหนองแขม สอบถามโทร. 0 2421 1989 และขอดูอาคารประกอบที่จะจำหน่ายได้ที่โรงเรียนบ้านขุนประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1-19 ธ.ค. 60

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560

1. สำนักเทศกิจ กทม. กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 37 รายการ (ครั้งที่ 2) อาทิ เครื่องฟอกอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะทำงานระดับ 3-6 จอภาพ และโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบมือถือฯลฯ กำหนดลงทะเบียนพร้อมวางหลักประกันเข้าสู้ราคาในวันที่ 20 พ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องโถงชั้น 1 สำนักเทศกิจ 

อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560

1. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กทม. ขายทอดตลาดดิน จากการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ปริมาณดินประมาณ 7,580 ลูกบาศก์เมตร กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 28 พ.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.30-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสันติวัน อาคารสมเด็จพระสังฆราช ชั้น 5 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 

อ่านเพิ่มเติม...

Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม ต้งแต่ 27 มิ.ย.60

3799942
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
15579
17713
87073
3630358
257449
471627
3799942

Your IP: 54.224.99.70
2018-04-21 22:01

Twitter สำนักงานประชาสัมพันธ์