ข่าวประกวดราคา วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560

1. สำนักงานเขตจอมทอง กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 1,868 รายการ อาทิ โต๊ะไม้บุโอเมก้า เก้าอี้โพลีพรอพิลิน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ และรถบรรทุกขนาด 1 ตันฯลฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 1 ก.ย. 60 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเขตจอมทอง ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตจอมทอง  สอบถามโทร. 0 2427 9098 ในวันและเวลาราชการ

2. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินด้านศาลเจ้าแม่ทับทิมและด้านแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 1 โครงการ ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารราคาชุดละ 7,200 บาท ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการก่อสร้างคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล อาคารเพชรรัตน์ ชั้น 18 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เขตดุสิต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ส.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.30 น. สอบถามโทร. 0 2244 3013 โทรสาร 0 2668 7080 ในวันและเวลาราชการ

                                                          -----------------        (รัชนีย์...กปส. รายงาน)

 

 

e-max.it: your social media marketing partner