ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา สำนักอนามัย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน  105 รายการ อาทิ  เก้าอี้ทำงาน เครื่องพิมพ์สำเนาดิจิตอล ตู้เหล็กประตู 2 บาน พัดลมตั้งพื้น และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯลฯ  กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่  11 มิ.ย. 61  ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา เขตตลิ่งชัน ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและขอทราบทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา เขตตลิ่งชัน

สอบถามโทร. 0 2424 9410,0 2433 6136 ในวันและเวลาราชการ

                                                              -----------------------     (รัชนีย์...สปส. รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner