ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561

1. สำนักงานเขตทุ่งครุ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 874 รายการ อาทิ เก้าอี้ทำงาน โต๊ะไม้บุโฟเมก้า เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ รถดับเพลิง และรถบรรทุก(ดีเซล)ฯ กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 7 มิ.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตทุ่งครุ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและทราบรายละเอียดได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตทุ่งครุ สอบถามโทร. 0 2464 4389 ในวันและเวลาราขการ

2. ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์ สำนักอนามัย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 34 รายการ อาทิ เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ เตียงตรวจโรค เครื่องปรับอากาศ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่ 15 มิ.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 11.30-12.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์ เขตพญาไท ผู้สนใจเข้าขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและทราบรายละเอียดได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ์ เขตพญาไท สอบถามโทร. 0 2271 1122 ในวันและเวลาราชการ
-----------------------------------            (รัชนีย์ ...สปส.  รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner