ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561

 1. สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน  608 รายการ อาทิ  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6 ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก เครื่องขยายเสียง และรถบรรทุกขนาด 1 ตันฯลฯ  กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่  5 มิ.ย.  61  ตั้งแต่เวลา 08.30-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 มิ.ย. 61 สอบถามโทร. 0 2458 1276 ในวันและเวลาราชการ

2. สำนักงานเขตราชเทวี กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน  59 รายการ อาทิ  เครื่องปริ๊นแบบเลเซอร์ เครื่องปรับอากาศ กล้องถ่ายรูปอัตโนมัติแบบดิจิตอล รถจักรยานยนต์ และรถบรรทุกกระบะเทท้ายหน้าสั้นฯลฯ  กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันที่  31 พ.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตราชเทวี ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายปกครอง ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายรายได้ ฝ่ายรักษาฯ ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ โรงเรียนวัดพระยายัง และโรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการราม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 61 สอบถามโทร. 0 2354  4209 ในวันและเวลาราชการ

                                                              -----------------------     (รัชนีย์...สปส. รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner