ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561

1. โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม สำนักงานเขตห้วยขวาง กทม. การประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ผู้ประสงค์จะรับประกันขอยื่นข้อเสนอในการประกันอุบัติเหตุฯ สำหรับนักเรียนได้ที่ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 พ.ค. 61 ระหว่างเวลา 08.30-16.00 น. และคณะกรรมการฯ จะได้คัดเลือกผู้รับประกันภัยที่เหมาะสมในวันที่ 14 พ.ค. 61 เวลา 10.00 น. ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม สำนักงานเขตห้วยขวาง สอบถามโทร. 0 2314 4311 ในวันและเวลาราชการ

2. สำนักงานเขตคลองสาน กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน  470 รายการ อาทิ  ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก พัดลมระบายอากาศ โต๊ะทำงานระดับ 3-6 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และรถบรรทุกขนาด 1 ตัน 6 ล้อฯลฯ  กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาและวางหลักประกันเข้าสู้ราคาในวันศุกร์ที่  25 พ.ค.  61  ตั้งแต่เวลา 08.00-09.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขจคลองสาน ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและขอทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายที่ขายทอดตลาดทรัพย์สิน(ตามรายละเอียดที่แนบ) ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.  สอบถามโทร. 0 2437 4546, 0 2437 6468 ในวันและเวลาราชการ
3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย สำนักอนามัย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน  101 รายการ อาทิ  ตู้ไม้ รถเข็นทำแผลพร้อมอ่างน้ำ พัดลมตั้งพื้น เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯลฯ  กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาและวางหลักประกันเข้าสู้ราคาในวันศุกร์ที่  25  พ.ค.  61  ตั้งแต่เวลา 08.30-09.30 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 9 ประชาธิปไตย เขตพระนคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่23 พ.ค. 61 และสามารถดูนถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค. 61 เวลา 13.30-14.30 น. ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ เขตยานนาวา สอบถามโทร. 0 2282 8494 ในวันและเวลาราชการ
                                                              -----------------------     (รัชนีย์...สปส. รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner