ข่าวประกวดราคา วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561

1. สำนักการคลัง กองโรงงานช่างกล กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประเภทยางรถยนต์เก่าขนาดต่างๆ จำนวน  3 รายการ กำหนดลงทะเบียนเข้าสูราคาพร้อมวางหลักประกันเข้าสู้ราคาในวันที่  25 พ.ค.  61  ตั้งแต่เวลา 09.00-09.45 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ กองโรงงานช่างกล ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอดูพัสดุและขอทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่เจ้าหน้าที่พัสดุ กองโรงงานช่างกล เขตดินแดง สอบถามโทร. 0 2248 1816 ในวันและเวลาราชการ
                                                              -----------------------     (รัชนีย์...สปส. รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner