ข่าวประกวดราคา วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561

1. ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ สำนักอนามัย กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน  74 รายการ อาทิ  พัดลมแบบตั้งโต๊ะ เครื่องปรับอากาศ เครื่องตัดหญ้า เครื่องขยายเสียงแบบมีลำโพง และรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่งฯลฯ  กำหนดลงทะเบียนและวางหลักประกันเข้าสู้ราคาในวันศุกร์ที่  18 พ.ค.  61  ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ฯสาขาบางโพ เขตบางซื่อ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อขอทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 บางซื่อ  (ด้านหลังของโรงพยาบาลบางโพ) หากต้องการดูพัสดุสามารถดูได้ทุกวันพุธ เวลา 13.30-14.00 น.  สอบถามโทร. 0 2587 0873 ในวันและเวร

2. โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. การประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  ผู้ประสงค์จะรับประกันขอยื่นข้อเสนอในการประกันอุบัติเหตุฯ สำหรับนักเรียนได้ที่โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ในวันที่ 8 พ.ค. 61 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. และคณะกรรมการฯ จะได้คัดเลือกผู้รับประกันภัยที่เหมาะสมในวันที่ 9 พ.ค. 61 เวลา 10.30 น. ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนวัดสิตาราม สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สอบถามโทร. 0 2281 0085 ในวันและเวลาราชการ
                                                              -----------------------     (รัชนีย์...สปส. รายงาน)

e-max.it: your social media marketing partner