ข่าวประกวดราคา วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561

  
  1. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ กทม. ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 795 รายการ อาทิ  เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ เตียงเฟาวฟ์เลอร์ รถเข็นผู้ป่วยชนิดนอน และรถบรรทุก 1 ตันฯลฯ  กำหนดลงทะเบียนเข้าสู้ราคาในวันพุธที่ 31 พ.ค.  61  ตั้งแต่เวลา 08.30-09.00 น. และเริ่มดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทพประชาสรรค์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ผู้สนใจเข้าแข่งขันสู้ราคาติดต่อ
ขอรับประกาศและรายละเอียดต่าง ๆ ได้งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  30 พ.ค. 61  สอบถามโทร. 0 2444 0163 ต่อ 8928-30 ในวันและเวลาราชการ
 
 -----------------------     (รัชนีย์...สปส. รายงาน)
e-max.it: your social media marketing partner